Individueel werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek is een beoordeling van een werkplek om te komen tot de juiste instellingen in combinatie met de juiste werkstructuur.

Aiko Haak heeft 7 jaar in Zweden gewerkt en heeft daar veel ervaring opgedaan met de werkplekonderzoeken aldaar. In Zweden worden veel werkplekonderzoeken gedaan. Niet alleen bij kantoor werkplekken maar ook veel in de bouw en productie. Bij veranderingen op de locatie werd altijd van te voren een bedrijfsfysiotherapeut geconsulteerd om de fysieke belasting te beperken. Het werkplekonderzoek wat Prefya uitvoert is gebaseerd op dit Zweedse model

Een werkplekonderzoek bestaat altijd uit een inventarisatie van de werkplek de werkomgeving, de werkplekinstellingen en de werkstructuur van de betrokkene. Met betrekking tot de werkstructuur wordt hierbij gekeken naar werkgedrag en werkorganisatie. Het onderzoek wordt afgerond met mondelinge feedback en persoonlijk advies over de werkhouding en de werkstructuur.

Aanvullend op dit onderzoek kan er een balansprofiel worden afgenomen. Dit onderzoek gaat meer in op de belasting in de functie en de werkbalans daarbij.

Een werkplekonderzoek kan preventief worden ingezet maar ook als de medewerker al klachten heeft (al dan niet ontstaan door het werk).
Het preventieve onderzoek is het minst tijdrovend en gaat uit van de geldende normen en algemene instellingen.

Het onderzoek bij medewerkers met klachten, kost meer tijd en dit onderzoek is van belang dat het wordt uitgevoerd door iemand die verstand heeft van de klacht (ziekteleer). Zeker dan is het van belang om een bedrijfsfysiotherapeut in te schakelen.

Een werkplekonderzoek is voor Prefya altijd maatwerk en kan nog in verschillende varianten worden uitgevoerd. Bijv. gebruik maken van opnames, gebruik maken van een spierspanningsmeter, etc.

Prefya heeft veel ervaring met het uitvoeren van werkplekonderzoeken en heeft in het verleden op heel veel verschillende plekken en functies een werkplekonderzoek uitgevoerd. Een greep uit de ervaring: een administratieve functie, chauffeur, productiemedewerker, schilder, timmerman, betonvlechter, conducteur, kok, kassière, leraar,  gemeentelijke buitendienst, verpleegkundige, kinderdagverblijf medewerker, apotheek medewerker, laborant, kraan-machinist, postbezorger, bibliothecaris, etc.