Wat is ergonomie?

De IEA (International Ergonomics Association) hanteert de volgende definitie:

Ergonomie (of human factors) is de wetenschappelijke discipline die zich bezig houdt met het begrijpen van de interactie tussen de mens en andere elementen van een systeem. Het is het beroep dat de theorie, principes, gegevens en methodes toepast om zo te ontwerpen dat het menselijk welzijn en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt.”

Verder zijn er drie specialisatiedomeinen:

Fysieke ergonomie houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie, fysiologie, biomechanica in relatie tot de fysieke activiteit. Relevante items zijn daarbij de houding, het handmatig hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkplekinrichting en comfort.

Cognitieve ergonomie bestudeert de mentale processen zoals perceptie, geheugen, denken en motorische reacties in de interactie tussen mens en systeem. Relevante topics zijn daarbij de mentale belasting, aandacht, begrijpbaarheid en de mens-computer interactie.

Organisatie ergonomie focust op het optimaliseren van systemen zoals organisatiestructuren en –processen. Onderwerpen zijn communicatie, arbeidsorganisatie, werktijden, teamwork en kwaliteitszorg.