TIPPA, arbeidsvermogen

Het beoordelen van arbeidsvermogen geeft veel informatie over de fysieke mogelijkheden van iemand. Op basis van de uitkomst van een arbeidsvermogen beoordeling kan je een onderbouwing geven of bepaalde werkzaamheden / taken gedaan kunnen worden door die persoon.

In Zweden wordt bij iedereen die langdurig arbeidsongeschikt is op basis van fysieke klachten een arbeidsvermogen test afgenomen. Deze test is een TIPPA test (TIPPA staat voor: Test Instrument for Profile of Physical Ability). Deze TIPPA test duurt ongeveer 2 – 2,5 uur een is ontwikkeld in Zweden en wordt door heel Zweden gebruikt. De test wordt afgenomen door een bedrijfsfysiotherapeut die daar specifiek opgeleid moet zijn.

Ik heb jaren in Zweden gewoond en gewerkt en ik heb vele jaren gewerkt met deze TIPPA test. Ik heb de meerwaarde leren kennen van deze test bij het beoordelen van arbeidsvermogen.

In Nederland gebruik ik de test ook. De specifieke resultaten per test vallen onder het medisch geheim maar de vertaling naar arbeidsvermogen kan wel gemaakt worden. Deze test is een meerwaarde bij situaties als er bijvoorbeeld twijfels zijn over de mogelijkheden en duurzaamheid van werkzaamheden of taken.

Extra informatie (in het Zweeds) is hier te vinden: TIPPA