Arbeidsherstel

Bij arbeidsherstel vind er een traject plaats waarbij het zwaartepunt ligt bij begeleiding en coaching om te komen tot terugkeer in werk/arbeid.

Als iemand met fysieke klachten uitvalt en na verloop van tijd weer wil terugkeren naar arbeid dan gaat dat vaak niet zonder slag of stoot. Of die persoon nu terugkeert in het eigen werk of in ander werk het traject heeft vaak begeleiding en coaching nodig.

Deze begeleiding en coaching is niet alleen gericht op de persoon zelf (die wil terugkeren) maar ook op de leidinggevende of werkgever. Deze begeleiding bestaat o.a. uit een arbeidsanalyse van de taken en handelingen en een werkplekonderzoek. Bij dit onderzoek kunnen eventuele (ergonomische) aanpassingen worden voorgesteld. Het traject wordt in gang gezet en geƫvalueerd met diverse coachings gesprekken.

Daarnaast bestaat dit traject uit eventueel opvragen van gegevens en het contact onderhouden met UWV, reintegratie bedrijven,etc.

Dit traject wordt uitgevoerd door een bedrijfsfysiotherapeut en tevens arbeidsdeskundige waarbij deze beide werkvelden de juiste aandacht heeft.

Dit arbeidsherstel traject is specifiek gericht op mensen met fysieke klachten/aandoeningen.