Arbeidsherstel

Arbeidsherstel is een traject waarbij er begeleiding en coaching plaatsvindt om te komen tot terugkeer naar werk/arbeid.

Als iemand met fysieke klachten uitvalt en na verloop van tijd weer wil terugkeren naar arbeid dan gaat dat vaak niet zonder slag of stoot. Of die persoon nu terugkeert in het eigen werk of in ander werk het traject heeft vaak begeleiding en coaching nodig.

Deze begeleiding en coaching is niet alleen gericht op de persoon zelf (die wil terugkeren) maar ook op de leidinggevende of werkgever. Deze begeleiding bestaat o.a. uit een arbeidsanalyse van de taken en handelingen en een werkplekonderzoek. Bij dit onderzoek kunnen eventuele (ergonomische) aanpassingen worden voorgesteld. Het traject wordt in gang gezet en geƫvalueerd met diverse coachings gesprekken.

Daarnaast bestaat dit traject uit eventueel opvragen van gegevens en het contact onderhouden met UWV, reintegratie bedrijven,etc.

De belastbaarheid van de persoon kan eventueel (indien nodig) in kaart worden gebracht met de methode TIPPA. Dit is een Zweedse methode om fysiek arbeidsvermogen te bepalen.